top of page

"מורים בצמיחה"

תכנית לקידום קליטה מיטבית של מורים חדשים 

ברמה הבית ספרית וברמה הרשותית

היום יותר מתמיד רווחתם והתפתחותם של המורים החדשים
הם המפתח ליצירת מחוברות ארגונית והנעת תהליכים בית ספריים

על התכנית

  • תכנית שמתחילה באוגוסט על מנת לתת מענה והכנה לפתיחת השנה

  • מפגשים קבוצתיים, לצד ליווי אישי 

  • תכנית היברידית - מפגשים פרונטליים לצד מפגשים בזום

  • אתר תוכן מלווה לריכוז ידע וכלים

  • מנחה מהשטח ומכירה מקרוב את הקשיים והמורכבות.

  • המפגשים עוסקים בנושאי ליבה מעבודתם של המורים, כגון: יחסים עם הורים, יצירת אמון עם תלמידי הכיתה, גיבוש כיתה, השתלבות בחדר המורים, התמודדות עם בעיות משמעת,יחסי מורים חדשים מול ותיקים, יזמות וחלומות חינוכיים תוך שימוש בסימולציות ותיאורי מקרה.

  • התכנית הינה מודולרית וניתנת להתאמה על פי צרכיו השונים של כל בית ספר. 

Stationary photo

אני רוצה עוד פרטים

Thanks for submitting!

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page