top of page

צ'ק ליסט לבדיקת תלוש השכר

1.

מיקוד למורה המתחיל

2.

הכנה לשיחה עם הורים

3.

טבלה לאיסוף רקע על התלמידים

4. 

טופס לביקורי בית

5. 

מניפת שיחות אישיות

6.

מצגת ליום הורים אונליין

7.

להורדת "כלים למורה המתחיל"
הרשמו לאתר

bottom of page